Bijzondere logé op Recura: Tante Co

Zorginnovatie om voorkeuren revalidanten boven tafel te krijgen

Nee, het is niet een tante van een van onze revalidanten die een nachtje is blijven logeren. Tante Co is een vriendelijke digitale dame, een interactieve zuil en tevens digitaal meetinstrument om behoeftes, meningen, ongenoegens en voorkeuren van revalidanten boven tafel te krijgen. Sinds 6 juli staat Tante Co in onze revalidatielocatie Recura.

Binnen Recura nemen we diverse enquetes af bij de revalidanten om onze diensten te blijven verbeteren. Zo bevragen we revalidanten middels diverse  enquetes naar hoe zij onze diensten ervaren. Ten behoeve van: de zorgverzekeraars, cateraar Hutte maar ook Cleanvision, de huishoudelijke dienstverlener bij Recura is geïnteresseerd hoe hun diensten worden gewaardeerd. Zoals je merkt, aardig wat tevredenheidsonderzoeken. Al deze cliënt tevredenheids onderzoeken worden na afname geannalyseerd en na geruime tijd, soms enkele maanden later verneemt de locatie Recura de resultaten van het clienttevredenheidsonderzoek. Dan pas kunnen wij hiermee aan de slag.

Op zoek naar juiste manier van klanttevredenheid meten

Binnen Recura verblijven revalidanten gemiddeld 18 dagen, dat betekent dat deze locatie zo’n 53 nieuwe revalidanten per maand ontvangt en weer naar huis laat gaan om daar verder te herstellen. Er was een nadrukkelijke wens om in plaats van alle losse tevredenheidsonderzoeken een toegankelijke meting te vinden die beter aansluit bij Recura en haar revalidanten.

Cliënttevredenheid meten op een laagdrempelige manier

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing die voor Recura passend is, die eenvoudig en laagdrempelig is, past bij de doelgroep van Recura, en snel resultaten inzichtelijk maakt. Tante Co is deze oplossing! Dit nieuwe concept dat in 2019 is ontstaan heeft sindsdien ruime ervaring opgedaan binnen verblijfslocaties binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen en de Verstandelijk Gehandicatpen sector. De ervaringen met Tante Co zijn uitermate positief te noemen. Echter, tante Co had nog geen ervaring binnen de revalidatiezorg. Emilienne ’t Hart, directeur bij Recura, legt uit hoe de samenwerking tot stand is gekomen: “Toen ik in contact kwam met de ‘vader’ van Tante Co: Rogier, werden we wederzijds enthousiast om te gaan ondervinden of en hoe Tante Co van meerwaarde kon zijn voor revalidanten. Na een online presentatie voor medewerkers van Recura, Cateraar Hutten en Clean vision is besloten om Tante Co te laten logeren binnen Recura om te ervaren of deze vorm van klanttevredenheid onderzoeken een antwoord biedt voor de behoeften binnen Recura.”

Via Tante Co is het mogelijk niet alleen op een positieve manier revalidanten te betrekken bij wat er speelt in de organisatie, maar juist ook om te achterhalen wat er speelt bij revalidanten. De revalidanten kunnen hun mening geven over locatie specifieke onderwerpen en thema’s die op dit moment relevant zijn. Dit creëert een informele en rechtstreekse vorm van zeggenschap. Tante Co enthousiasmeert en prikkelt om met elkaar in gesprek te gaan over dagelijkse aangelegenheden.

Hoe werkt het?

Wanneer iemand in de buurt komt van Tante Co, klopt ze op het scherm en worden er op visuele aansprekende wijze vragen getoond. De vragen zijn relevant op het gebied van revalidatie en welzijn, en kunnen bijvoorbeeld gaan over de omgeving, bewegen, eten en drinken en de revalidatie, deze vragen zijn door Recura zelf opgesteld. Speciaal voor Recura worden er twee keer per week vijf meerkeuze vragen voorgelegd aan de revalidanten. Deze vragen zijn via het eenvoudig te bedienen aanraakscherm te beantwoorden.

De uitkomsten van de vragen worden wekelijks op een inzichtelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. Dit geeft ons wekelijks inzicht hoe we de zorg aan onze revalidanten kunnen verbeteren, en waar we de revalidanten gelukkiger mee kunnen maken en het biedt ons de mogelijkheid in te spelen op de wensen en behoeften op een korte termijn. Het is een snelle en makkelijke manier om de klantervaringen te meten en de revalidatie omstandigheden aan te passen. Nadat de vijf vragen zijn beantwoord kunnen de revalidanten een spelletje spelen op Tante Co.

Na de eerste maand  met 2 vragenrondes per week  zijn de resultaten als volgt:  878 interacties, en er zijn 149 spellen gespeeld. Dit geeft een wekelijks gemiddelde van 43 personen (revalidanten, familie en/ of medewerkers) die een bezoekje hebben gebracht aan Tante Co en de meerkeuze vragen hebben beantwoord. Dit is een prachtige respons.

Tante Co heeft dus gelogeerd  bij Recura en Recura had Tante Co  in bruikleen voor een proefperiode. De eind evaluatie heeft inmiddels plaats gevonden en we zijn unaniem enthousiast over Tante Co. Zij geeft ons informatie over klant tevredenheid op allerlei onderwerpen binnen Recura, maar geeft ons ook nadrukkelijk inzicht in hoe we het klein geluk voor revalidanten snel kunnen vergroten. We zijn dan ook verheugd te kunnen laten weten dat Tante Co nu permanent zal verblijven binnen Recura.