Uw ontslag uit ons revalidatiecentrum

Weer naar huis

Uw ontslag uit ons revalidatiecentrum

Bij Recura Revalidatie werken we, samen met u, hard aan uw herstel. Want er is natuurlijk niets mooier dan dat u straks weer zelfstandig woont. Hieronder leest u precies wat er gebeurt als u naar huis gaat.

Ontslaggesprek en zorg thuis
Het is altijd een mooi en spannend moment: u mag naar huis. Voordat u naar huis gaat, houden we een ontslaggesprek met u. Ook vragen we u een enquête in te vullen. Op de dag van het ontslag ontvangt u uw ontslagpapieren, recepten, controleafspraken, uw medicatie-overzicht en, als dat nodig is, een overdracht voor de thuiszorg. Om uw vertrek goed te laten verlopen, zijn de volgende punten belangrijk:

  • Thuiszorg. Om u goed voor te bereiden op uw thuiskomst na revalidatie, bespreken we graag met u of en welke zorg u thuis nodig heeft. Deze thuiszorg vraagt Recura Revalidatie voor u aan. Op de dag van uw ontslag stellen we uw huisarts en apotheek op de hoogte. Uw huisarts ontvangt een ontslagbrief en de medicatie wordt naar de apotheek gestuurd.
  • Aanpassingen en hulpmiddelen thuis. Onze ergotherapeut geeft u advies over welke hulpmiddelen of aanpassingen nodig zijn om thuis zelfstandig te functioneren. U vraagt deze hulpmiddelen zelf aan.
  • Vervoer naar huis. U regelt zelf uw vervoer naar huis op de dag van het ontslag. Bespreek dit met uw familie en laat uw familie weten wanneer uw ontslagdatum is. In overleg bekijken we hoe laat u kunt worden opgehaald.
  • Nabehandeling thuis. Vaak is in de thuissituatie nog nabehandeling nodig. Onze behandelaars regelen de overdracht voor de verdere behandeling in de eerste lijn (bijvoorbeeld bij uw eigen fysiotherapeut).