Geriatrische revalidatie bij Evean Recura

Informatie voor zorgaanvragers/verwijzers

Welke zorgvormen biedt Evean Recura? Welke zorgindicaties zijn er precies nodig? Hoe meldt u uw patiënt of cliënt aan voor opname? We zetten alle informatie graag voor u op een rij.

Zorgvormen: geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en herstelzorg

Evean Recura biedt geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en herstelzorg aan de doelgroep kwetsbare cliënten met een tijdelijke, intensieve zorg- en behandelbehoefte. Zij kunnen tijdelijk niet meer, of nog niet verantwoord, terug naar de oorspronkelijke thuissituatie.

De zorg- en behandelbehoefte kan verschillen in verblijf(sduur) en geneeskundige, paramedische en verpleegkundige zorg. De zorgvormen hebben als voornaamste doel: revalidatie of herstel en terugkeer naar de thuissituatie.

Zorgindicatie
Om in aanmerking te komen voor deze zorgvormen is een indicatie vereist:

 • Eerstelijns Verblijf Hoog Complex (ELVHC) voor herstelzorg;
 • Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor de GRZ;
 • Zorg Zwaarte Pakket 9b (ZZP9b) als er sprake is van revalidatie maar de verwachting is dat de revalidant niet meer terugkeert naar de oorspronkelijke thuissituatie of reeds woonachtig is in een WLZ-instelling.

Voorafgaand aan de opname vindt triage door de specialist ouderengeneeskunde plaats. De specialist bepaalt dan welke indicatie passende zorg biedt.

Behandelintensiteit
Elke zorgvorm kent een eigen behandelintensiteit:

 • Bij herstelzorg is er sprake van een laagfrequente, laag intensieve, overwegend monodisciplinaire behandeling. De behandelintensiteit van de herstelzorg (ELVHC) is maximaal 1,5 uur per week gedurende maximaal 5 dagen per week.
 • De geriatrische revalidatiezorg omvat integrale zorg en een op multidisciplinaire behandeling gerichte herstelvraag. De behandelintensiteit van de geriatrische revalidatiezorg (DBC) is meer dan 4,5 uur per week gedurende maximaal 6 dagen per week.
 • De behandelintensiteit van de herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP9B) is afgestemd op de zorgvraag van de revalidant en is niet begrensd.

Doelgroepen
Herstelzorg en geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet meer, of nog niet verantwoord, in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Voor hen is geen (langere) opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch-specialistische behandeling aangewezen. Er is sprake van een op behandeling gerichte herstelvraag, waarbij opname nodig is vanwege meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen.

Specialisatie in revalidatie
Evean Recura is gespecialiseerd in revalidatie bij:

•          electieve orthopedische ingreep
•          trauma
•          hartfalen
•          COPD
•          amputatie
•          oncologische aandoening
•          herstel na een medische ingreep
•          herstel na ingrijpende ziekenhuisopname
•          verlies van zelfredzaamheid na ziekte-episode in de thuissituatie

Ziekenhuisverplaatste zorg
Heeft de revalidant nog medisch-specialistische behandeling nodig? Dan kan Evean Recura deze bieden. Verpleegkundige expertise is onder meer aanwezig op het gebied van:

•          intraveneuze toediening van vocht/voeding/medicijnen
•          toediening van vocht/voeding via een maagneussonde of drain in het maagdarmkanaal
•          wondbehandeling met VACpomp of wondmanager
•          toedienen van bloed(producten)
•          peritoneaal dialyse

Ambulante behandeling
Als verblijf niet meer nodig is om verantwoorde zorg te bieden, dan kan de geriatrische revalidatiezorg ambulant (zonder verblijf) worden voortgezet. De specialist ouderengeneeskunde blijft verantwoordelijk voor deze zorg.

Aanmelding voor opname
Als zorgaanvrager meldt u het verzoek tot opname bij de afdeling Zorgbemiddeling van Evean. De afdeling zorgt voor coördinatie van de zorgvraag – van aanmelding tot plaatsing. Voor GRZ/ELV/ZZP9b neemt u contact op:

•          per e-mail: revalidatie@evean.nl
•          telefonisch: 088 383 37 01
•          of via Point

Meer informatie
Heeft u nog vragen over revalidatie bij Evean? Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling van Evean:

Daarom Evean Recura

 • Best mogelijke revalidatie volgens laatste richtlijnen en zorgpaden
 • Grote eigen regie voor patiënten in het revalidatietraject
 • Van meet af aan inzicht in de ontslagdatum (ook belangrijk voor patiënt en familieleden)
 • Nauwe samenwerking met het Zaans Medisch Centrum: medisch-specialistische expertise is altijd dichtbij
 • Directe verbinding met Zaans Medisch Centrum: patiënt kan via corridor naar Evean Recura worden vervoerd
 • Opname 7 dagen per week – van 9 tot 21 uur