Ouderen gaan pas naar huis als het veilig is

‘Wanneer ouderen in het ziekenhuis medisch stabiel zijn, komen ze voor een korte revalidatieperiode bij Recura als ze thuis nog niet veilig kunnen functioneren.’

Ergotherapeut Tim de Beer en fysiotherapeut Rick den Ouden werken vanaf januari 2017 bij Recura Revalidatie. Op de derde, vierde en vijfde etage van de zorgboulevard bij het Zaans Medisch Centrum in Zaandam wordt revalidatiezorg geboden aan ouderen.

‘Het is een unieke locatie waarbij je via de corridor vanuit het ziekenhuis komt, zonder dat je vervoerd hoeft te worden met speciaal vervoer. We hebben 62 eenpersoonskamers op twee etages. Het is fijn dat je makkelijk met artsen in het ziekenhuis kunt overleggen en er een warme overdracht is. De samenwerking levert veel voordelen op. Het is een leuke afwisselende werkplek met een goede sfeer.’

Complexe problematiek
‘Hier revalideren vooral ouderen met long- en hartproblemen, fracturen en protheses. Wanneer iemand zijn heup heeft gebroken, dan kijken we ook naar de oorzaak waarom iemand is gevallen. Het kan zijn dat iemand uitgedroogd of ondervoed is of dat er een medische klacht is. Die verbanden moet je goed in kaart brengen voordat iemand veilig naar huis kan. Het doel is mensen terug te laten keren naar huis. Dat lukt in 96% van de gevallen. Als die mogelijkheid er niet is, dan zoeken we naar de meest geschikte oplossing.

“Ouderen komen met steeds complexer problemen.”

Behandelplan en ontslagdatum
‘Bij de opname worden er vragen gesteld vanuit verschillende disciplines. We achterhalen wat de thuissituatie is en wat er nodig is om iemand weer veilig thuis te laten functioneren. Gezamenlijk maken we een behandelplan met doelen die wekelijks worden geëvalueerd. We kijken wat iemand nodig heeft en wat iemand aan kan. Hoe fitter iemand was voor de opname, des te sneller het herstel.

Leuk aan ons vak is dat geen patiënt hetzelfde is. Hoe ingewikkelder het is, des te groter de uitdaging. Soms is iets heel complex. Als je dan iets vindt waardoor je weer vooruitgang boekt dan is het een wondertje dat het weer gelukt is. Wij halen er veel voldoening uit wanneer iemand veilig naar huis gaat. Dat is het mooie van ons vak.

“Het is belangrijk dat er een goed verwachtingspatroon is hoe lang de revalidatie bij ons duurt.”

Na een paar dagen stellen we een behandelplan samen en bepalen de voorlopige ontslagdatum. Als die in de buurt komt, dan evalueren we wekelijks of het haalbaar is.

In het ziekenhuis wordt vaak verteld hoe lang het volledige herstel duurt. Patiënten schrikken wel eens als ze horen dat ze niet de volledige periode bij ons blijven. Wij zorgen dat ze veilig in en om huis kunnen functioneren. Het verdere herstel wordt verzorgd door praktijken uit de eerste lijn.

“Met de familie gaan we regelmatig in gesprek om het juiste moment van ontslag te bepalen.”

Hoe langer je wacht, des te moeilijker wordt de stap. We merken vaak dat mantelzorgers zeer overbelast zijn. We begrijpen dat het zeer intensief voor ze is. Het feit dat het ontlastend is voor hen is helaas geen reden om de mensen hier langer te houden. Gemiddeld revalideren de patiënten hier drie tot zes weken.

Het is overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het aantal verzorgingshuizen is fors afgenomen terwijl de vergrijzing sterk toeneemt. Als mensen eerder zouden verhuizen naar een verzorgingshuis, dan zouden ze langer goed functioneren. Tegenwoordig moet je veel mankeren om aan de eisen te voldoen om een plaats te krijgen. Soms zijn er zoveel problemen thuis, denk bijvoorbeeld aan verwaarlozing. Dan kan de heup wel goed revalideren, maar door alles wat er omheen speelt kunnen mensen toch niet naar huis. We gaan dan samen met de familie de juiste instanties benaderen.’

Hersenen aan het werk houden
‘De patiënten gaan drie keer per dag - indien mogelijk - zelf naar het restaurant. Buiten de therapie om zijn dat extra loopmomenten. Als patiënten het cognitief aankunnen, dan houden ze zelf bij wanneer ze zelfstandig naar de therapie kunnen komen. Je moet zo snel mogelijk structuur krijgen en de hersenen aan het werk houden. We bieden bewust geen activiteiten aan omdat dit geen zorghotel of verblijfsafdeling is. Wel kunnen mensen hier gezellig met hun bezoek wat eten en drinken.

Hospitaliseren betekent dat je gewend raakt aan de zorg en de mensen om je heen. Hier voelen mensen zich niet eenzaam. Dat is vaak een grote drempel als mensen weer naar huis gaan. Ze geven aan dat ze dan weer alleen zijn. Daar kunnen we helaas niets aan doen. Door Evean worden er activiteiten aangeboden waar ze aan kunnen deelnemen als ze weer thuis zijn.’

Streven naar oude niveau
‘Het streven is om iemand weer op het niveau van voor de opname te krijgen. We zorgen dat het veiliger wordt door aanpassingen voor te stellen in de woning, zoals zorgalarmering en andere hulpmiddelen waaronder beugels. We kunnen geen wonderen verrichten en zorgen dat mensen niet meer vallen. Als we twijfelen of iemand het thuis gaat redden, dan plannen we een huisbezoek en kijken dan mee hoe iemand daar functioneert.

Ouderen zeggen vaak dat ze niet naar een verzorgings- of verpleeghuis willen. Van bewoners in een tehuis hoor je juist vaak dat ze heel positief zijn en zeggen dat ze dat veel eerder hadden moeten doen. Ze krijgen daar gezamenlijk eten en er zijn activiteiten dichtbij, waardoor ze meer ondernemen. Thuis graven veel mensen zich in en hebben een heel klein wereldje. Het is niet altijd gezegd dat langer thuis wonen beter is.’

De zorg is gewoon goed
‘Veel ouderen eten thuis eentonig en hebben een tekort aan eiwitten. Hier krijgen ze eiwitrijke voeding, dat speelt een belangrijke rol in het herstel. Zo kun je langer goed functioneren. Dat advies krijgen ze ook mee als ze weer naar huis gaan.

Patiënten zijn over het algemeen heel positief over onze zorg. Vaak geven mensen aan dat ze het jammer vinden dat ze weg moeten. Eenzaamheid speelt dan een belangrijke rol, dat is begrijpelijk, maar daar kunnen wij niets aan doen. De discussies met familie gaan vaak over de ontslagdatum, niet over de inhoud van de behandeling en de zorg. Er wordt wel eens geklaagd over de zorg, maar de zorg is gewoon goed. Zeker als je die vergelijkt met andere landen. Vaak zijn familieleden bang dat we ouderen naar huis laten gaan omdat dit met regelgeving vanuit de overheid is bepaald. Wij laten nooit iemand gaan als het niet veilig is.’